Voorpagina <

Privacy & het onderzoek

Het privacy statement zoals deze gepubliceerd is op onze website www.docco.nl is van toepassing op deze ‘landingspage’.

Voor het onderzoek dat wordt uitgevoerd geven we graag meer transparantie:

  • We verwerken de gegevens zoals je die zelf hebt ingegeven in de peiling. Persoonsgegevens zijn hierbij het IP-adres en het e-mailadres.
  • Het e-mailadres gebruiken we noodzakelijkerwijs om te controleren of de inzendingen uniek zijn en om je het rapport toe te kunnen zenden.
  • De overige (niet persoons-) gegevens gebruiken we voor statistische doeleinden.
  • Je hebt de vrije keuze om je e-mailadres ook aan te laten wenden voor het toezenden van de DOCCO e-mail updates (4-6 x per jaar).
  • Het afnemen van het onderzoek gaat via derden: Getfeedback. Dit bedrijf levert ons de online enquête tool en is gevestigd in San Francisco. Het committeert zich aan de EU-US Privacy shield en we hebben er een verwerkersovereenkomst mee afgesloten.
  • Op onze landingspage zijn functionele cookies toegepast. Derden zoals Getfeedback hanteren ook andere cookies op hun eigen website, daar zijn wij niet verantwoordelijk voor. Meer info.
  • De onderzoeksgegevens delen we met Claranet Benelux B.V. op de volgende wijze: we verstrekken je e-mailadres voor het verzenden van het rapport die door hun wordt aangeboden aan jou. Daarbij zal Claranet maximaal éénmaal opvolging geven aan je deelname. Ten behoeve van de rapportage worden de geaggregeerde onderzoekswaarden gedeeld. Deze zijn voor Claranet niet herleidbaar en te relateren aan je e-mailadres.

Heb je nog vragen of opmerkingen? Dan horen we dat graag!